Om oss

Vi vil av hele vårt hjerte tjene folket og kampen for å rekonstruere og rekonstituere Norges Kommunistiske Parti som et militarisert maoistisk parti. Kommunistpartiet er den høyeste formen for proletariatets klasseorganisering. Partiet er kjernen i organiseringen av proletariatet som ny herskende klasse.

Partiet bygges som det viktigste av revolusjonens tre verktøy; kommunistpartiet, folkehæren og enhetsfronten, med oppgaven å lede de to andre. Hæren bygges rundt partiet og fronten bygges rundt hæren, i konsentriske sirkler og fra begynnelse til slutt i folkekrigen. Enhetsfronten skal utvikle seg til å bli den nye arbeiderstaten.

Partiets mål er å føre og lede en langvarig folkekrig for politisk makt til proletariatet, for å styrte borgerskapets diktatur, etablere proletariatets diktatur og bygge et sosialistisk samfunn i Norge. Gjennom kulturrevolusjoner fremmer partiet proletariatets makt på alle områder og det fører folkekrig hele veien fram til verdenskommunismen.

På denne måten vil partiet bidra til å feie menneskers utbytting av mennesker vekk fra kloden, knuse imperialismen og reaksjonen, for alltid gjøre slutt på sult og nød, og føre menneskeheten inn i en ny epoke av historien.

En kommunist må dedikere seg til å tjene folket og den proletariske revolusjonen, dyrker kjærlighet til og respekt for folket, har tillit til folket, støtter seg på folket og vil lære av folket.